Thursday, October 03, 2019

งานบำรุงรักษารั้วไฟฟ้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณ รั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านบ้านโนนสวรรค์

No comments: