Thursday, September 26, 2019

งานถ่ายทำภาพยนต์สั้น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทปกับคณะถ่ายทำภาพยนต์
No comments: