Tuesday, September 24, 2019

คณะถ่ายทำภาพยนตร์สั้น


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันะุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับทีมงานถ่ายทำภาพยนต์สั้นNo comments: