Tuesday, September 24, 2019

ติดตามพฤติกรรมกลุ่มช้าง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ติดตามพฤติกรรมกลุ่มช้าง พบช้างพังนุ่น พังฝ้ายและพังคำดี บริเวณม่อนประจูดหลวง เวลา 15.30 น.

 


No comments: