Thursday, October 10, 2019

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองและผู้ใหญ่บ้านหล่ายทา ต.ตาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าบริเวณ ลำห้วยแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งแนวรั้วไฟฟ้าที่สำรวจมีระยะทาง 300 เมตร

No comments: