Tuesday, October 08, 2019

พลายฉลาด

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ว่าพลายฉลาดได้ออกนอกพื้นที่ด้าน บ้านวังเชื่อม ต.กุดตาเพชร โดยทำความเสียหายแก่พืชผลของชาวบ้านได้แก่ กล้วย อ้อยและมะละกอที่ชาวบ้านปลูกไว้ 


No comments: