Friday, September 11, 2020

ช้างสกลนคร

วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนคร ออกติดตามช้าง พบพังบัวเงินและพังบัวแก้ว(ช้างป่า) หากินในป่าภูพานซึ่งช้างทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงดี


No comments: