Friday, September 11, 2020

เข้าป่าติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าป่าติดตามช้าง บริเวณจำบ่อแป้นและแม่เส้าในท้องที่จังหวัดลำพูน
No comments: