Friday, September 11, 2020

ความคืบหน้ารั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วไฟฟ้าว่าผู้รับเหมา ได้เริ่มกำหนดจุดที่จะปักเสาแล้วในบางส่วน
 

No comments: