Tuesday, September 15, 2020

ร่วมทำแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองช่วยกันทำแหล่งน้ำบริเวณแม่ปู (แคมป์3)

No comments: