Friday, September 11, 2020

มอบถุงกระสอบ

คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบถุงกระสอบให้กับหน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยงเพื่อนำไปใช้กั้นแหล่งน้ำสำหรับเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งNo comments: