Tuesday, June 09, 2020

สีดอสุทิน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจพื้นที่ที่สีดอสุทินได้เดินข้ามถนนเส้น นครสวรรค์-ชัยภูมิ ไปยังไร่ชาวบ้านในตอนกลางคืนแล้วเดินกลับเข้าป่าเวลาใกล้เช้า จากการตรวจสอบไม่พบความเสียหายมากนักเนื่องจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

No comments: