Tuesday, June 23, 2020

ติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้าง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้างจำนวน 1 เครื่อง โดยเลือกติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้างที่พังดอกรัก เพื่อให้ทราบการเคลื่อนที่ของช้างและเป็นการป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

No comments: