Thursday, June 11, 2020

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน ช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยภูโซง-ห้วยสีดา ความยาว 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูพาน และติดตั้งอุปกรณ์จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว No comments: