Monday, June 08, 2020

ตัดหญ้ารอบแปลงปลูกพืชอาหารช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงของแปลงปลูกพืชอาหารช้าง บริเวณใกล้สระ 1 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน) เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้หญ้าขึ้นสูงNo comments: