Friday, June 12, 2020

ติดตามช้างในป่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้างพบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 18 ตัว ได้แก่ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิด้า (ลูกช้างเกิดใหม่ลูกของพังเพชรา) พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังดารา พังลดา พังกันยา พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังนงนุช สีดอไมตรี สีดอมารวย และสีดอสมบัติ บริเวณห้วยแม่สะป้วด ในท้องที่ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน


 
 
 
พังเพชรา พังวิด้า และพังกันยา

No comments: