Monday, June 08, 2020

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันซ่อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงและเปลี่ยนลวดขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณห้วยม่วงทุ่งหลวง
No comments: