Thursday, September 08, 2016

พังนุ่นและพลายอุดม

Pang Noon and Plai Udom came to Highway Service Center at 8.00 PM on September 7, 2016.   
พบพังนุ่นและพลายอุดมออกนอกพื้นที่และสร้างความเสียหายบริเวณศูนย์บริการทางหลวง เมื่อคืนวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 20.00 น.

No comments: