Saturday, September 17, 2016

ซ่อมแซมพลับพลา

ผู้รับเหมาเริ่มเข้ามาซ่อมแซมฝ้าเพดานศาลาอเนกประสงค์ที่ถูกลมพายุพัดเสียหายเมื่อเดือนมกราคม 2559 ให้อยู่ในสภาพดีและแข็งแรงมากขึ้น โดยมูลนิธิฯให้ทำเป็นโครงเหล็กและยึดกับเสื่อรำแพนเลย เนื่องจากพื้นที่ซับลังกา ลมจะพัดแรงมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งการซ่อมแซมในครั้งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากบริษัท เบทราโก จำกัดNo comments: