Monday, September 26, 2016

บ้านผาด่าน


นายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานคริสต์มาสแก่เยาวชนหมู่บ้านผาด่าน

No comments: