Wednesday, September 14, 2016

รั้วลวดหนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกันซ่อมแซมรั้วลวดหนามบริเวณจุดบริการประชาชนทางหลวงขุนตาล หลังจากพังนุ่นและพลายอุดมออกนอกพื้นที่และสร้างความเสียหายบริเวณนั้น

No comments: