Friday, September 23, 2016

ปางช้างแม่สา

ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิ, นางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ลำปาง, นายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง เดินทางไปยังปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจร่างกายช้างที่ปางช้างแม่สาต้องการบริจาคแก่มูลนิธิฯ เบื้องต้น
No comments: