Tuesday, June 05, 2018

HANDS FOR HEROES

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้รับเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการความร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่า “HANDS FOR HEROES” และกิจกรรม “PAINT FOR HEROES” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเอสซีจี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
No comments: