Monday, June 11, 2018

ดูแลรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา (หน่วยหนองใหญ่) ช่วยกันออกตัดหญ้าที่ขึ้นสูงและตรวจตรารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านทิศเหนือ (น้ำลาด) พิกัด 0757806 , 1740162
No comments: