Wednesday, June 13, 2018

ตรวจตราความเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี (แคมป์ 2) ออกสำรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งปางกะจา พบว่ามีเสาล้มเอน จึงได้ทำการซ่อมแซม ขุดฝังให้ลึกกว่าเดิมเพื่อความแข็งแรง และนำเอากิ่งไม้ที่หักอันเนื่องมาจากแรงล้มออกจากแนวรั้ว เพื่อป้องกันการลัดวงจรของรั้วไฟฟ้า
No comments: