Thursday, June 07, 2018

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างป่า ปี 2561

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายนพดล ไพฑูลย์ รองผู้ว่าจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างป่า" ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน มีราษฎร์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 160 คน โดยมี น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิ และ น.สพ.เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร  นายสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง No comments: