Thursday, November 07, 2019

ผลงานสีดอสมชาย

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้เฝ้าระวังช้างสีดอสมชายที่บ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนองใหญ่ พบว่าสีดอสมชายได้ออกมาพังเสารั้วไฟฟ้าเวลาประมาณ 5 ทุ่ม แล้วกลับเข้าป่าในรุ่งเช้า 


No comments: