Tuesday, November 26, 2019

ตัดหญ้าบาน่า

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตัดหญ้าบาน่ารอบๆ บริเวณสระ 1 ให้พลายสมนึกกินเป็นอาหารNo comments: