Thursday, November 07, 2019

สีดอสุทิน

เวลาประมาณเที่ยงคืน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้ขับรถยนต์ลาดตระเวณช่วงบ้านวังใหญ่-บ้านลำพาส ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พบกับสีดอสุทินเดินออกมาในไร่นาชาวบ้าน เมื่อเห็นแสงไฟของเจ้าหน้าที่จึงหนีกลับเข้าป่าไป






No comments: