Thursday, November 21, 2019

ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงแคมป์1

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าที่แคมป์1 ซับหวาย และทำการเปลี่ยนเครื่องอินเวอร์เตอร์ และได้แวะดูระดับน้ำของสระ2 ที่กม. 14
No comments: