Tuesday, November 05, 2019

สีดอสมชายออกที่อ.เทพสถิต

ช่วงนี้ สีดอสมชายได้ออกมาทางด้านบ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิทุกคืน และทำความเสียหายให้แก่รั้วไฟฟ้า  ซึ่งเจ้าหน้าที่พบตัวสีดอสมชายแต่เข้าใกล้เพื่อจับไม่ได้ 

No comments: