Thursday, November 21, 2019

เฝ้าระวังช้าง

กลางดึกของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ลาดตะเวนช่วงรอยต่อป่ากับไร่ของชาวบ้านบ้านวังใหญ่ ม.4 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เพื่อเฝ้าระวังช้างและสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในระแวกนี้ เนื่องจากช่วงนี้ พลายฉลาดและกลุ่มพังหัวดีได้ย้ายมาอยู่แถบวังใหญ่และตะเคียนโพรง
No comments: