Wednesday, September 05, 2018

โครงการจัดทำโป่งเทียม PEA

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง จัดโครงการจัดทำโป่งเทียม เพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้ช้างและสัตว์ป่า ณ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แคมป์1 (แม่ป๋อน)
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองอธิบายขั้นตอนการทำโป่งเทียม
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองทำโป่งเทียม

No comments: