Friday, September 14, 2018

พังแม่บุญแก้ว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ฉีดยาแก้อักเสบให้กับพังแม่บุญแก้วตามที่นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา ประจำมูลนิธิฯ ได้ให้คำแนะนำไว้


No comments: