Monday, September 10, 2018

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกลาดตระเวนเพื่อดูความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง พบว่า มีกอไม้ไผ่ซึ่งถูกแรงลมพัด มาล้มทับรั้วไฟฟ้า จึงช่วยกันตัดกิ่งไม้และขนย้ายออกเรียบร้อยแล้วNo comments: