Tuesday, September 11, 2018

พลายตะวัน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับน.สพ.เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและทีมงานช่วยกันพาพลายตะวันกลับแคมป์ 2 (แม่ยาว)No comments: