Monday, September 03, 2018

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วันที่ 2 กันยายน 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน จ.ลำปาง เข้าไปดูพื้นที่แคมป์1 (แม่ป๋อน) แคมป์2 (แม่ยาว) เนื่องจากจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


No comments: