Wednesday, August 17, 2016

ช้างกลุ่มใหญ่ในซับลังกา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามพบช้างกลุ่มใหญ่รวมโขลงหากินอยู่บริเวณผาเขากลาง กม.ที่ 6 ช้างกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยพังแม่บุญแก้ว พังพรธิตา พังวาสนา พังเอิ้น พังถุงเงิน พังน้องใหม่และลูก (พลาย
คริสมาตส์) พังดาวและลูก (พลายตุลา)

No comments: