Monday, August 15, 2016

พังสุพรรษา&พังคำดี


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ทดลองนำช้างพังสุพรรษาเข้าเทียบกับช้างพังคำดีเพื่อเข้ารวมกลุ่มกัน บริเวณแคมป์ 1 แม่ป๋อน ลำปาง

No comments: