Friday, August 19, 2016

ร่องรอยที่โป่งเทียม

โป่งเทียมที่ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้จัดทำขึ้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2559 นั้น จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเมื่อวานนี้ (18 สิงหาคม 2559) พบว่า มีร่องรอยของช้าง (พังจันดี) และกวางมากินที่โป่งเทียมแห่งนี้


No comments: