Monday, August 08, 2016

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่Phupan National Park celebrate the 84th birthday of Her Majesty Queen Sirikit, grew plants for elephants on August 5, 2016. 
อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปลูกพืชอาหารช้าง 12 สิงหามหาราชินี" ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพาน ที่กิโลเมตร 5 (น้ำพุง) โดยมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2559

No comments: