Wednesday, August 10, 2016

รั้วไฟฟ้าสร้างใหม่Sublangka Wildlife Sanctuary supported by National Park, Wildlife and Plant Conservation Department to build electric fence at the West, Phetchaboon Province side.  
รั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ ที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้รับงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้จัดสร้างขึ้นทางฝั่งทิศตะวันตกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ติดด้านจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดสร้างเรียบร้อย และเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 เป็นต้นมา

No comments: