Monday, February 04, 2013

Sakonnakorn Elephant's Care
วันที่ 22 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่พบช้างพังบัวเงินและพังนิ่มนวลเข้าใกล้สวนของชาวบ้าน บ้านนายอ จ.สกลนคร วันที่ 27 และ 28 มกราคม 2556  พังบัวเงินและพังนิ่มนวล ได้เดินหากินบริเวณป่าใกล้พื้นที่ของชาวบ้าน บ้านแก้งกะอาม จังหวัดกาฬสินธ์อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงไล่ต้อนให้เข้าไปในป่าลึก

No comments: