Sunday, February 10, 2013Plai Chompol lives at KM.13 near Pond 2. and our field staff found some trails of Seedor Suthin near here.
พลายชุมพลหากินอยู่บริเวณ กม.13 ใกล้ๆ กับสระ 2  จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ภาคสนามคาดว่า สีดอสุทินน่าจะหากินอยู่บริเวณนั้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากพบรอยเท้าของสีดอสุทินในบริเวณดังกล่าว

No comments: