Thursday, February 28, 2013
    
ทางนายสัตวแพทย์เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร ได้เข้ามายิงยาเพื่อติดโซ่ให้พลายพลังปรับพฤติกรรมให้หายจากอาการตกมันเสียก่อน จึงปล่อยเข้าป่าตามเดิม 

No comments: