Monday, February 18, 2013

18 กุมภาพันธ์ 2556 : พบช้างพังบัวเงิน หากินเพียงตัวเดียวอยู่บริเวณป่าใกล้ๆสวนของชาวบ้าน บ้านนายอ ต.สร้างค้อ อ. ภูพาน จ.สกลนคร พิกัด N16 51.229 E103 54.601 (48Q0383882 UTM1863705) เวลา 22.23 น. เนื่องจากบริเวณที่พบใกล้กับที่ทำกินของชาวบ้าน จึงไล่ต้อนช้างพังบัวเงินให้เข้าไปหากินในป่าลึกด้านใน

No comments: