Tuesday, November 30, 2010

พังบัวทอง ช้างเพศเมีย อายุ 54 ปี ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จากการติดตามพฤติกรรมพบว่าพังบัวทองมีอายุมากและในช่วงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 พังบัวทองมีอาการป่วย ร่างกายซูบผอมลง จากการเข้าทำการรักษาของสัตวแพทย์พบว่าพังบัวทองเป็นช้างอายุมาก พบว่าพังบัวทองเหลือฟันชุดสุดท้ายและฟันบนไม่เห็นอีกต่างหาก ช้างโดยปกติมีฟันทั้งหมด 6 ชุด ถ้าฟันของช้างเหลือชุดสุดท้ายแล้วก็จะทำให้การบดเคี้ยวอาหารน้อยลง ทำให้ร่างกายซูบผอมและรอวันที่จะล้ม ซึ่งพังบัวทองก็เป็นช้างที่อยู่ในข่ายนั้น เราจึงเพียงช่วยประคองชีวิตในบั้นปลายของพังบัวทองให้ยืนยาวเท่าที่จะช่วยได้เท่านั้น

No comments: