Monday, October 31, 2016

เยี่ยมซับลังกา

น.สพ.ทวีโภค อังควานิชเยี่ยมเจ้าหน้าที่สนามมูลนิธิฯ ลพบุรีเพื่อติดตามความเป็นอยู่และการทำงานภาคสนาม พร้อมเยี่ยมช้างพังบัวคำ&ลูก และพังหัวดี&ลูกNo comments: