Tuesday, October 18, 2016

ทดสอบอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังติดตั้งอุปกรณ์รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชุดใหม่ เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของการจ่ายกระแสไฟ

No comments: