Friday, October 21, 2016

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกันสำรวจแนวการสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณจุดบริการประชาชนทางหลวงขุนตาล

No comments: